algemene voorwaarden & privacyALGEMENE VOORWAARDEN Jij & Ik

Artikel 1.

Jij & Ik is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.
Jij & Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de deelnemer(s).

Jij & Ik is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de activiteitenruimte.

Jij & Ik mag foto's van u en/of uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,...
Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u Jij & Ik hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 2 

Na inschrijving is de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Inschrijving wordt online behandeld.
Door inschrijving voor een les of workshop gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.

Artikel 3

Jij & Ik mag een les / workshop annuleren indien daartoe gegrond redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, ziekte, ... Indien je niet of laattijdig (minimum 1 week op voorhand) een les / workshop annuleert zal het inschrijvingsgeld toch in rekening gebracht worden.

 

PRIVACYBELEID

Jij & Ik hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij inschrijving voor een les of workshop of bij bestelling in de webshop. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer (boekhouding) en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Jij & Ik, Frans Tempelsstraat 8 , 3500 Hasselt, info@jijenikwijsamen.be

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan onze boekhouder ter vervolmaking van de boekhouding. KMG boekhouding - Herk De Stad en aan de begeleider van de les/workshop zodat hij/zij jullie steeds kan informeren via mail en contacteren via telefoon in een noodsituatie. Uw gegevens worden bewaard tijdens het jaar van inschrijving. Onze boekhouder bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via bluebarn, u kan hier steeds vrijblijvend voor uitschrijven via de link onderaan in de mails. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jij & Ik, Frans Tempelsstraat 8 3500 Hasselt, info@jijenikwijsamen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Jij & Ik kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bij inschrijving voor een les / workshop en het bijgevolg accepteren van onze algemene voorwaarden gaat u er mee akkoord dat foto's van u en/of uw kind kunnen gebruikt worden op sociale media, onze website en reclame materiaal. Indien u dit niet wenst gelieve ons dit uitdrukkelijk te laten weten via mail info@jijenikwijsamen.be

CONTACT

 

JIJ & IK

Frans Tempelsstraat 8 - 3500 Hasselt

INFO@JIJENIKWIJSAMEN.BE

 

Rek  nummer  BE04 0636 5333 3431

Ondernemingsnummer  0790.834.466